PRESENTACIÓ

A aquest blog trobareu informació relacionada amb les assignatures d’ESPA 1, 2, 3 i 4 de Ciències Socials, així com del curs de preparació per a l’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior en la matèria de geografia.